МАТЕРИАЛНА БАЗА 

 

ГРУПА "ПЛОДЧЕТА"

 

 

УЧИТЕЛИ:
КАЛИНА КОЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ
ВАЛЕНТИНА АНТОНОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ:
АЙШЕ АХМЕД

 

          

 

 

     

       

 

 

 

 

                   

 

 


 

ГРУПА "БОН БОН"

 

УЧИТЕЛИ:
НЕЛИ ДРУМЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ
КРАСИМИРА КОЛЕВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛ:
АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА

  

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ГРУПА "ПИНКО"

 

УЧИТЕЛИ:
СВЕТЛАНА СТАНКОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ
МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА - СТАРШИ  УЧИТЕЛ

ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛ:
НИКОЛИНКА ПЕТРОВА

  

     

          

          

 


 

ГРУПА "МЕЧО ПУХ"

 

УЧИТЕЛИ:
РУМЯНА БОРИСОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ
ВИОЛЕТА ТИХОЛОВА - СТАРШИ УЧИТЕЛ

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ:
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА

  

          

 

       

 

 

 

 

 

 

                                

 


 

ВЪТРЕШЕН ИНТЕРИОР

 

                                                     

 

 

 

 

 


 

ВЪНШЕН ИНТЕРИОР