static.bnr.bg/gallery/cr/medium/1945037fd4343e8...ОБЩИНСКИ ФОНД "КУЛТУРА"

Шумен 9700, бул. "Славянски"№17, те. 054/857 752

 

"ПЪТЕШЕСТВАЙ, ЗНАЙ И РОДНИЯ КРАЙ ОПОЗНАЙ"

 

ПРОЕКТ

НА ДЕТСКА ГРАДИНА "СМЕХОРАНИ"

 

   Продължителност на проекта: от 15.09.2021 г. до 31.01.2022 г.

 

   РОДИНА, ОТЕЧЕСТВО, ТАТКОВИНА, РОДЕН КРАЙ- Едни от най- важните думи, които децата трябва да разбират! 

Конкретната задача, която си поставяме е децата да почувстват, осмисля и разберат, че тези думи не просто  означават мястото, където човек се е родил, а и мястото, към което сърцето остава привързано за цял живот независимо в коя част на света се намира. Любовта към родината и родния край отново ще ги върне в бащината къща, където ще ги чакат родителите им- горди, че са отгледали достойни синове и дъщери на майка България.

Главна задача в работата на екипа на детската градина е да учим децата на любов към всичко българско и родно, за да има и нас, за да я има България.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Децата да опознаят и обикнат родния край с неговите забележителности и историческа памет.

ПОДЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 

 • Да провокира интереса на децата към родния край и чувството за принадлежност към всичко българско и родно
 • Патриотично възпитание и родолюбиви чувства
 • Включване на родители, Уч. настоятелство, деца, колегия, читалищни и музейни организации, училища, в отбелязване на празника :ПЪТЕШЕСТВАЙ, ЗНАЙ И РОДНИЯ КРАЙ ОПОЗНАЙ"

ЦЕЛЕВИ ГУПИ: Съдържанието е насочено към всички деца от ДГ "Смехорани", педагози, ученици, общественост. 

ДЕЙНОСТИ:

1. Сформиране на работна група за разработване на проектините дейности

2. Информиране на родителската общност за дейностите във връзка с подготовката и реализацията на планираните мероприятия

3. Посещение /електронна среда/ в регионалния исторически музей, РБ "Стилиян Чилингиров", знакови за града места

4. Филмови продукции за град Шумен

5. закупуване на дидактични материали и сценично облекло

6. Празник "Пътешествай, знай и родния край опознай"

7. Организиране на изложба на тема "Моят роден край"

8. Викторина под наслов: "Моят роден край"

 

Реализация на проекта

 

 

 

 

 

 


 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ "ИГРАЙ С ФОРИ"

 Информация за образователната програма може да видите тук - https://playwithfori.com/

 

   Проектът за емоционална грамотност на най-малките „Играй с Фори” на доц. д-р Севджихан Еюбова,  преподавател в Катедра “Технологично обучение, Професионално образование и Предучилищна и Начална училищна педагогика” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”  е насочен към изграждането на емоционална грамотност включва и процесите на взаимодействия не само между връстници, но и между децата и възрастните (родители и учители), чрез които става възможно приложението на знанията, нагласите и уменията за разбиране и контролиране на емоциите, развиване на емпатия към другите и поддържане на позитивни взаимоотношения, както и взимане на отговорни решения. 

 Детска градина "Смехорани", под ръководството на психолога г- жа М. Чернева, се включи в Образователна програма за развитие на емоционалната грамотност в предучилищна възраст, основана на използването на мобилни технологии- "Играй с Фори" през учебна 2020/2021 г

   Децата от  четвърта група "БонБон" бързо се сприятелиха със симпатичното таралежче Никифор- Фори и играейки с него се запознаха с видовете емоции, с начина на тяхното изразяване. Предстоят още много вълнуващи и интересни срещи с новия приятел на децата. А срещите на Фори с децата от другите групи на детската градина продължиха с трета група "Плодчета".

 

   През учебната 2021/2022 г. децата от трета група "Мечо Пух", заедно с психологът на детската градина, започнаха своите срещи с необикновения си нов приятел.

 

 

 

 

 

 

       

 


 

 Разработени и одобрени проекти за периода 2020 – 2021 г.

           

Тема на проекта и период на реализация

Финансова институция

Коментар на директора

1.

„Оборудване на площадка по БДП” – м.10. 2020 г.

открита на 29.06.2021 г.

ШУН на стойност 3000.00  лв.

Съдейства за реализиране на стратегическите цели на ДГ по БДП.

2

„Физическа активност, възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност”

По реда на ПМС №46/2020, на стойност 306.00 лв.

Съдейства за обогатяване на спортната база на ДГ и разнообразни дейности с физическа насоченост

3.

Вътрешни проекти на групите

ДГ

Група „Плодчета” – Здравословното хранене в ДГ

Група „Мечо Пух”- Познавам своя род и родина”

.

 

 

Група „Пинко” - БДП

 

 

 

Група „Бон – Бон” –

 „От тука започва България”

4.

Проект „Пътешествай, знай и родния край опознай”

ОФК, на стойност 800.00 лв.

Подобряване на материалната база и възпитаване на родолюбиви чувства у децата.

 

VІ.2. Работа по национални стратегии и програми на МОН

 

Национална стратегия, програма

Реализирани дейности

Постигнати резултати

Коментар на директора

1.

Стратегия по БДП

 

План по БДП

Седмица по БДП,

1. 07.06.2021 г. -  „Дидактични и интерактивни игри по БДП” – група „Мечо Пух”

2. 08.06.2021-  „ПИ в имитираща пътна реалност”

2. 11.06.2021 – „Весел Старт”- ПИ, група „Плодчета

3. 09.06.2021 г. Викторина „Правилата вече знаем” – група „Бон – Бон”

4. 29.06. 2021 г-.Празник „Откриване на обновена площадка по БДП” по проект – група „Пинко и деца от 1,2,4 група.

Добри образователни резултати и готовност за училище.

Обогатяване на материалната база с :

1.Пътни знаци /вътрешни и външни/, маркировка

2.Вътрешна площадка по БДП

3.Велосипеди и светло отразителни жилетки

Съдейства за обогатяване дейността на ДГ и добри образователни резултати

2.

НП „Квалификация”

квалификация

Дигитални компетентности на учителя в ДГ

Съдейства за повишаване качеството на ОП

3.

НП АПСПО

Модул такси

 

 

4.

ЕП„Студентски практики”

Практическо обучение на студенти

Общо обучени:

Сътрудничество с ШУ

5.

НП „По – здрави деца”

Работа с децата по 6 модула

В процес на изпълнение

Помага за изграждане на трайни хранителни навици у децата

6.

Проект”Играй с Фори”

За емоционална интилигентност – 3 и 4 група

изпълнен

Съдейства за реализиране на

целите

7.

НП „Заедно в грижата за всеки ученик“,

 

Приемственост ДГ – Училище. Екипност.

В процес на изпълнение със СУ „Сава Доброплодни”

Съдейства за

проследяване личните

постижения на учениците и се създават условия за екипна работа между

учителите от начален етап и тези от детската градина

постижения на учениците и се създават условия за екипна работа между учителите от начален етап и тези от детската градина

 

 


 

 

Детска градина "Смехорани" се включи в Националната програма "По- здрави деца"

за учебната 2020-2021 г.

Научете повече тук

 

„По-здрави деца“ (наричана  „Програмата“) е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот в децата. Програмата се организира от „Нестле България“ АД, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, редица национални експерти по хранене и спорт и няколко неправителствени организации. Инициативата стартира през 2012 г, като обхваща училища и детски градини. 

Програмата включва провеждането на забавни и атрактивни уроци, като по този начин децата се ангажират и се провокира техният интерес към балансираното хранене и активния начин на живот. Уроците са насочени както към учениците, така и към техните учители. Програмата обхваща 6 модула: Консумирай разнообразна и питателна храна, Контролирай порциите си, Избери водата, Движи се и играй активно, Наслади се на храната заедно с други и Играй активно със своя домашен любимец, които се фокусират върху основите на балансираното хранене, ролята на плодовете и зеленчуците в ежедневния хранителен режим, ролята на всекидневната физическа активност, консумацията на вода, споделеното време със семейството при хранене и правилната грижа за домашните любимци.

 

 

 


 

 

ПРОЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА

 ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2020 г.

 

 І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТСТВАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ:

Име: ДГ „СМЕХОРАНИ”

Адрес: гр./с. УЛ. „ХРИСТО ГЕНЧЕВ” № 6,

община: ШУМЕН,

област: ШУМЕН

Ръководител на институцията: РУМЯНА РУСЕВА - ДИРЕКТОР

                                                        (име, фамилия, длъжност)

Телефон: 054 88 70 47

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

 

 ФИНАНСОВ ПЛАН НА ПРОЕКТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА

  ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ЗА 2020 г.

на ДГ „Смехорани”

 (наименование на образователната институция)

Раздел 1

 

№ по ред

 

Наименование на дейностите по вид

 

Брой участници

 

Срокове

 

Стойност

(в лв.)

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

1.

Организиране на спортни игри

103

 

 

2.

Участие в мажоретен фестивал

16

 

 

3.

Спортен празник

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 Раздел 2

 

№ по ред

 

Материално-техническо осигуряване (вид спортни уреди и пособия)

 

Брой

 

Стойност

(в лв.)

 

1

 

2

 

3

 

4

1.

Закупуване на спортни пособия

166.00

 

2.

Закупуване на спортни уреди

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Общо: 206.00

 

 

Обща стойност на проекта:

Двеста и шест лв. и нула ст.

(Вписва се общата стойност на проекта – с думи и с цифри.)

 

Забележки:

 

1. Средствата са за дейности в областта на физическото възпитание и спорта и за материалнотехническото им обезпечаване. Не могат да се използват за заплати, хонорари и възнаграждения. Закупуването на дълготрайни материални активи се допуска единствено за спортни съоръжения, уреди и пособия.

2. В раздел 1 от финансовия план се посочват дейностите в областта на физическото възпитание и спорта.

3. В раздел 2 от финансовия план се посочва материално-техническото осигуряване (вид спортни съоръжения, уреди и пособия).

4. Училище, в което има и организирани подготвителни групи, разработва общ проект за училището.

 

Ръководител на институцията: Румяна Русева…………

 

 

(подпис, печат)

 


 

ДЕТСКА  ГРАДИНА  „СМЕХОРАНИ”, гр. Шумен

гр. Шумен ул.“ ул. "Христо Генчев 6" Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  тел.054 887047

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: …………………

(подпис и кръгъл печат на ДГ)

                  Румяна Русева

 

 Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ на МОН

 

 

ПЛАН

 

за организиране и провеждане на обучението, включено в Дейност 1 – Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи

 

 

по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ на МОН

 

 

1 пакет – 10 обучаващи ситуации по български език, който да отчита индивидуалните потребности на всяко дете(тематично разпределение)

 

гарафик

тема

Задачи

Брой обучавани деца

 

12.11.2019г.

‚Моята детска градина‘

Свързана реч – назовава някои роднински връзки в своето семейство; назовава имената на възрастните в детската градина; участва в диалог;

 5  

 

 

14.11.2019г.

„Моята любима играчка“

Речник – описва играчка по зададени опори – цвят, големина, предназначение„

 

5

 

18.11.2019г.

„Есен на пазара“

Речник – назовава правилно предмети и лица; използва базов речник – съществително, прилагателно, глагол

5

20.11.2019г.

„Вкусни и полезни “

Звукова култура – говори силно или тихо, бързо и ли бавно, ясно и отчетливо;

5

26.11.2019г.

„Хубаво е у дома“

Речник – назовава правилно предмети и лица; използва базов речник;

5

28.11.2019г.

„Парадът на животните“

Звукова култура – използва базов речник – съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи;

5

02.12.2019г.

„Мама ми купи днес“

Възприемане на литературно произведение

5

04.12.2019г.

„Кой как се движи“

Речник – назовава правилно предмети и лица; използва базов речник;

 

 

5

10.12.2019г.

„Моята шейна“

Свързана реч. Речник – назовава правилно предмети и лица; използва базов речник; назовава правилно предмети и лица;

5

 

12.12.2019г.

„Дядо Коледа е тук“

Речник – използва базов речник – съществителни, прилагателни, глаголи, свързващи думи, местоимения;

5

 

Изготвил: Мария Желязкова    подпис: ...................................

                                         

 

 

 

Забележка: .................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ПРОЕКТ

ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2019 г."

НА ТЕМА "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА- И АЗ УЧАСТВАМ"

финансиран от МОСВ и ПУДООС

 

Тема на проекта: Спорт и игра в чиста околна среда"    

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

   Създаване в детската градина на подходяща здравословна и екологично чиста среда и повишаване на екологичната култура чрез:

 • озеленяване на дворното пространство с тревни площи и жив плет
 • оборудване на дворното пространство със съоръжения за спорт и образователни игри
 • обновяване на "Горското училище" с дървена къщичка и алпинеума с информационни табели и образователни пособия

   Задачите за реализиране на спечеления проект ще се реализира в три аспекта:

1. Познавателен аспект- Получаване знания за опазване на околната среда, за богатството на растителния и животински свят чрез използване на разнообразни методи, похвати, техники и форми на обучение на открито;

2. Възпитателен аспект- Да осъзнаят необходимостта от чиста околна среда, възпитаване на любов и грижа към обитателите на природата;

3. Действено- практичен аспект- Развиване на двигателни качества, умения и навици. развиване на комбинативните способности на децата за работа с различни материали. Обособяване на специална територия в "Горското училище" за формиране на изследователски и практически умения у децата за моделиране на процеси от живота и природата. Участие на родителите и децата в достъпна практико- изследователска дейност, насочена към преобразуване на действителността.

4. Здравословен аспект- Формиране на знания и умения за двигателна активност и здравословен начин на живот.

   Осъществяването на задачите следва да се реализират чрез следните дейности:

 • Озеленяване на дворното пространство
 • Оборудване на дворното пространство със съоръжения с образователна цел, игра и спорт на открито
 • Организиране на екологични събития
 • Работа с родителите

   Очаквани резултати:

 • Придобиване на знания за типичните особености на обектите и явленията от природното обкръжение, осмисляне на причинно- следствените връзки и зависимости между природните обекти, активизиране познавателния аспект към природата.
 • Изграждане на хуманно чувство към природата, радост от общуването с нея, осмисляне необходимостта от полагане на грижи за нея.
 • Създаване желание у децата да извършват достъпни трудови действия.
 • повишаване двигателната активност и спортни умения у децата.
 • Приобщаване на родителската общност към живота на детската градина, с пряко участие в организираните екологични дейности.

   Общо времетраене на проекта: месец април- октомври 2019 година.

   Проектът е финансиран за сумата от 5000 лева.

 

Дейности по проекта:

месец април

Честване на Деня на земята с презентации и изложба с рисунки от децата

 

Участие на деца и родители в засяване на цветя в двора на детската градина; формиране на екологични знания на растенията и необходимостта от грижа за тях.

 

месец май 

Провеждане на практически ситуации, опити, експерименти и игрови ситуации в "Зеленото училище" в двора на детската градина, за стимулиране положителните преживявания и предизвикване на интерес към природните обекти.

 

 месец юни и юли:

Честване Денят на слънцето и Еньовден"

 

Провеждане на практически и игрови ситуации в двора

 

 месец септември

Спорт и весели игри в двора на детската градина с новите образователни къщички:

 

 

 

 

  

 

 

Нашите малки "еколози" се включиха активно в кампанията "Да изчистим България заедно", като почистиха двора и пространството около детската градина.

 

 

Еко урок в "Горското училище"

 

 

Дейности по озеленяване и затревяване на различни пространства от двора на детската градина

 

 

Полагане на грижи за растенията- "Малки градинари"

 

 

месец октомври 

Нашето ново "Горско училище" 

 

Честване Деня на птиците 

 

 

 

 

.................................................................................................................................................... 

 

 

"ТРЕТИ МАРТ- ДЪЛГ И ЧЕСТ"

              

 ПРОЕКТ

НА ДЕТСКА ГРАДИНА ,,СМЕХОРАНИ", ГРАД ШУМЕН, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ВИКТОРИНА, ПО СЛУЧАЙ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ- 3 МАРТ

 Продължителност на проекта: от м. ноември 2019 г. до м. март 2020 г. 

 

   За да я има България и занапред, и за бъдните поколения, днес трябва да научим децата си да я обичат, да познават историята ни и да тачат традициите ни. А какво по- подходящо време за едно такова възпитание в патриотизъм от момента, в който честваме деня на Освобождението- 3 март, а нашите деца да развеят трибагреници, да поднесат цветя на героите, да участват в честването на празника с празнична и образователна програма. най- важното обаче, което виждат от нас- възрастните, е нашия личен пример.

   Главната цел в работата на екипа на детската градина е и за в бъдеще да научим нашите деца на любов към "Всичко българско и родно", за щото това е Заветът, който ни завещаха предците ни, и който сме длъжни да заръчаме на идните поколения!

Цел на проекта:

Да отбележим тържествено с викторина и серия от мероприятия Националния празник на България- 3 март.

Подцели на проекта:

1. Да отбележим празника пред родителската общност и шуменска общественост

2. Участие на деца, родители и педагози  при подготовката и провеждането на викторина за 3 март

3. Включване на родители, училищно настоятелство, деца, колегия, читалищни и музейни организации, училища в отбелязване на националния празник

Целеви групи:

Съдържанието е насочено към всички деца от ДГ "Смехорани", педагози, родители, ученици и общественост.

Дейности:

1. Осигуряване на дидактични материали, знамена и униформено облекло за 3 март, родители и общественост.

2. Серия от мероприятия с деца и родители, свързани с националните ни герои, събития и празничен календар/ открити моменти за родителите, посещение на исторически места, музеи и паметници, свързани с националния празник- 3 март.

3. Тържествена програма :"3 март - дълг и чест"

4. Участие на деца, родители, ученици и общественост в организираните мероприятия.

Общо времетраене на проекта: м. ноември 2019 г.- м. март 2020 г.

 

 


 

 

П Р О Е К Т

 

За финансиране

 относно 

       Материално техническо оборудване

 

                 

Резултат с изображение за професор папанчева работа с таблети ВНОСИТЕЛ: ДГ „Смехорани”, град Шумен

 

 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Детската градина

Шумен 2018г

 

Визитка

    Детска градина ”Смехорани” е разположена в централната част на град Шумен, в близост до три училища. Помещенията отговарят на всички изисквания за пълноценно отглеждане и образование на децата. В детската градина се отглеждат, обучават и възпитават деца от 3 до 7 годишна възраст, разделени в четири възрастови групи, всяка със свой облик име  и традиции. В ДГ ”Смехорани” работят и творят специалисти, които уважават детската личност. Децата получават:

. сигурност и подкрепа

. уважение и пълноценно общуване

. целенасочена предучилищна подготовка

. право на избор и изява

   В ДГ”Смехорани” се акцентира върху изграждането на пълноценен детски свят. Провокират се потенциалните заложби на децата, стимулират се личните им изяви. Свободата, която се гарантира на учителите дава на децата възможност за пълноценно детство. Детската градина работи активно по внедряване на информационните и компютърни технологии в образователния процес. Тази задача е залегнала в стратегията на Детска градина ”Смехорани” за периода 2016 – 2020 година. Всяка група разполага с интерактивна дъска и мултимедийни устройства. Наш партньор е издателство „Изкуства”, което предоставя софтуерен продукт за интерактивна дъска „ИТИ в ДГ”, разработен от екип на проф. Румяна Папанчева, гр. Бургас. Образователният софтуер предлага разработени ситуации за трета и четвърта група,  одобрени от МОН.

За да продължим работата в тази посока, е необходимо да закупим таблети и по този начин да реализираме поставените  стратегически цели.

  1.Проектното предложение съдържа:

1.1.Социално значими и иновативни проблеми за разрешаване в ОВЗ

   - Инвестиция в образованието, инвестиция в новите технологии

  -  Изграждане на ключови компетенции у децата за работа с новите технологии

   - Подготовка за работа с електронен учебник в училище, съобразена с възрастовите               особености на децата, дозирано, без да сe замества изцяло хартиения носител на информация.

    -Партньорство с екипа на проф. д- р Папанчева от „Образование и технологии”, гр. Бургас, чрез съвместни квалификационни форми, целящи приложение в практиката на новите постижения в областта на информационните технологии.

 

1.2.План за изпълнение на проекта

 Тема: „Работа в богата на технологии среда”

 Цели:

- Интегриране на образователното съдържание за работа с ИАД

/ интерактивна дъска/, таблети , образователен софтуер и хартиен носител;

-  Обогатяване на информационната и технологична среда в ДГ.

  Задачи:

-  Формиране у децата на ключови компетенции, знания  и умения при работа с новите технологии;

-  Готовност на децата за училище и повишаване на тяхната мотивация при  усвояване на знания;

- Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и разпространение на добри практики.

 

Дейности:

- взаимодействие с екипа разработил продукта;

- образователна кампания сред родителската общност;

- квалификация на педагогическите специалисти за работа в технологична среда;

- открит момент от подготвителната група пред педагогическата колегия;

- информация в медийни и печатни издания;

- осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реализиране на проекта.

1.3. Информационно разпространение на проекта

- Разпространение на добрия педагогически опит, чрез тренинги, дискусии, обмяна на опит  сред педагогическата колегия  от Шумен и областта и с ДГ от град Бургас, работеща с продукта;

- Даване на широк медиен отзвук на реализираните дейности по плана

  1.4.Устойчивост на проекта

Изпълнението на проекта ще е от полза на целевата група / деца и учители/ за продължителен период, включително  и след приключване на  финансовата помощ на проекта. Ще даде възможност за в бъдеще да се осъществява връзката на образователния процес с реалния живот.

Проектът ще има пряко влияние върху мотивацията на учителите, като гарантира в голяма степен тяхната сигурност и убеденост  при използване на информационните технологии.

 

  1.Финансов разчет на проекта:

15/ петнадесет/ таблета по 250 лв. с операционна система Windows.

Проект  -   3750 лв.

Ако ШУН финансира 75% от стойността на проекта , останалите средства ще набавим от фирми и УН към ДГ.

  В състояние сме до 30.10.2018г. да осигурим таблети със съвместимия образователен софтуер. 

 

Изготвил проектното предложение,

Румяна Русева – директор на ДГ”Смехорани”, гр.Шумен

 

 

 


 

                                ДЕТСКА ГРАДИНА  “ СМЕХОРАНИ”         

           9700  гр. Шумен, ул. Христо Генчев №6 тел. 887047 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                       

„55 ГОДИНИ В ШУМЕН, СМЕХОРАНИ ПРАЗНУВАТ, ЩАСТЛИВИ ПЕЯТ И ТАНЦУВАТ”

 

П Р О Е К Т

 

НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СМЕХОРАНИ” ГРАД ШУМЕН,

ПОСЛУЧАЙ 55 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Продължителност на проекта: от м. ноември 2018 г. – до м. юни 2019 г.

 

 

      Днес децата растат и се развиват в изключително динамична среда, в която непрекъснато търсят своето място.  Детската градина е съществена институция, която е призвана да откликва първа на промените в обществото и да създава условия за социализация на децата и изграждане на морални и културни ценности, определящи тяхното поведение.

Главната цел в работата на екипа на детската градина е формиране на активно познавателно отношение на децата към обществото и към общността, в която живее, процес, който започва от ранна възраст със създаване у децата на чувство на сигурност, увереност и себеутвърждаване.

 

1.ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Да отбележим 55 рожден ден на детска градина”Смехорани”, град Шумен със серия от мероприятия в периода м. ноември 2018 г. до м. май 2019 г.

 

ПОДЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 2. Да отбележим пред родителската общност и шуменска общественост 55 рожден ден на детската градина

3. Участие на деца, родители и педагози в дните свързани с Деня на християнското семейство и Деня на дарителя – ноември, декември 2018 г.

4.Включване на родители, УН, деца и колегия в отбелязване на годишнината.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: Съдържанието е насочено към всички деца от ДГ ”Смехорани”, педагози и родители, бивши и настоящи служители на детското заведение, общественост на град Шумен.

 

ДЕЙНОСТИ:

 

1. Издаване на рекламни материали по случай 55 рожден ден на ДГ”Смехорани”;

2. Серия от мероприятия с деца и родители отбелязващи годишнината/ открити моменти за родителите, срещи на поколенията деца и педагози, благотворителни акции;

3. Спектакъл по случай 55 години от създаването на детската градина;

4. Участие на деца, родители и педагози по повод  Деня на християнското семейство и Деня на Дарителя – ноември, декември 2018 г.

 

ВРЕМЕВИ ГРАФИК – етапи на реализация:

 

ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОЕКТА – м. ноември 2018 г. – м.май 2019 г.

 

 

 


 

Проект "Различни, но единни"

 

Съвместно с УНИЦЕФ България и Сдружение "Възможности без граници"

               

    

 

 

Вносител: Детска градина "Смехорани", град Шумен, група "Мечо Пух"

Период на изпълнение: 6 месеца /месец януари- май 2018 година/

 

 

 

1. Проектното предложение съдържа:

1.1. Социално значими и иновативни проблеми за разрешаване в ОВЗ

- Насърчаване уважение към различията

- Изграждане на система за ефективна работа с родители на деца от различни етнически групи

- Партньорство с УНИЦЕФ България, относно квалификационни форми на работа, целящи приобщаване на различните култури

1.2. План за изпълнение на проекта:

Тема: "Различни, но единни"

Цели:

 • Изграждане на система за ефективна работа с деца и родители от етническите малцинства
 • Прилагане на работещи модели и добри практики с деца от различни етнически групи

Задачи:

     1. Формиране у децата на уважение и толерантност към различните култури

     2. Запознаване на децата и техните родители с традиции и обичаи на различните етноси в България

     3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и разпространение на добри практики

   Дейности:

 • Взаимодействие с хора от различни етнически групи
 • Образователна кампания сред родителската общност
 • Квалификация на педагогическите специалисти, относно разработване и внедряване на методика за работа с родители на деца от различни етнически групи
 • Пресъздаване на празници и обичаи с участие на деца и гости от различни етноси (български, руски, ромски, турски)

1.3. Информационно разпространение на проекта:

- Разпространение на добрия педагогически опит чрез тренинги, дискусии, обмяна на опит с педагози и родители от други детски градини

- Широк медиен отзвук на реализираните дейности от проекта

1.4. Устойчивост на проекта:

   Дейностите по проекта ще са от полза на целевата група /деца, учители и родители/ за продължителен период, включително и след изпълнението му. Ще се даде възможност и за в бъдеще да се обогатява опита и знанията на децата за уважаване и толерантност към другите. 

   Проектът ще има пряко влияние върху мотивацията на учителите като средство за осигуряване на благоприятна, добронамерена информационна среда за широка обществена подкрепа.

   финансов разчет на проекта:

 • Закупуване на глобус и учебни табла по руски и български език, на стойност- 100 лева
 • Закупуване на цветни картони и хартия, пънчове на стойност- 50 лева

 

 

Реализацията на проекта може да видите в категория Инициативи

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта

 

 

 

Целта на Проекта за подпомагане на физическото възпитание и спорт е:


1. Подобряване физическото развитие с цел опазване и укрепване функциите на организма и повишаване на общата работоспособност на децата
2.Формиране двигателни умения и навици с цел развитие на физическите качества и координационни способности у децата
3. Възпитаване на екологична култура чрез проявите на физическа активност сред природата

 


 

ПРОЕКТ "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"   

 

  

    Нашата детска градина участва активно в проекта, съвместно с катедра Педагогика на ШУ,, Еп. Константин Преславски"- Шумен, който дава възможност да се подобри    качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. 
 
 

 

НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА УЧАСТВА В ЕВРОПЕЙСКА СХЕМА ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЛОДОВЕ И МЛЯКО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от

Бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС

 

 

 

Общи и специфични цели на Схемата "Училищен плод"

   Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България.
   Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за сектора на плодовете и зеленчуците, както и да развие навиците им за здравословно хранене. В България над 20% от децата имат наднормено тегло, като над 14 на сто от тях имат свръх тегло, а между 6 и 7% страдат от затлъстяване. Основна превантивна мярка в борбата срещу затлъстяването сред децата трябва да бъде ежедневната консумация на 400 грама разнообразни зеленчуци и плодове  – оптимален прием, препоръчван от Световната здравна организация.

   Специфичните цели на схемата са да се прекрати тенденцията за ниска консумация на плодове и зеленчуци, да се повиши в дългосрочен план консумацията на плодове и зеленчуци сред децата, да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици, които децата да запазят и като възрастни. Предоставя се възможност на значителен брой деца в училищна възраст да консумират плодове и зеленчуци, като по този начин се осигуряват равни възможности за всички деца и подпомага социалното сближаване.

   Това е инвестиция, която в бъдеще ще спомогне за намаляване на разходите за здравеопазване, произтичащи от небалансирано хранене, както и ще осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве.


   Подробности: тук

    НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

 


 

Схема "Училищно мляко"

 

 
 
   Схемата “Училищно мляко” се прилага през учебната година и включва периода от 15 септември до 31 май. Доставките на млякото и млечните продукти по схемата “Училищно мляко” се извършват след получаване на одобрение. Млякото и млечните продукти по схемата “Училищно мляко” се предоставят на следните групи учащи се, посещаващи редовно учебни заведения: 1. децата от I до подготвителна група включително в държавните, общинските и частните детски градини; 2. децата от подготвителната група и учениците от І до IV клас включително в държавните, общинските и частните училища.
Всички продукти, разпределяни по схемата “Училищно мляко”, трябва да са произведени в одобрени обекти на територията на ЕС и да се доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост. Неиндивидуалните опаковки могат да бъдат отваряни, нарязвани или разливани в учебни заведения, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.
Млякото и млечни продукти се предоставят на децата и учениците чрез извършване на 45 доставки в рамките на учебната година. Продуктите се раздават равномерно чрез извършване средно по две доставки на седмица по предварително утвърден график, но не повече от десет доставки на месец.
Децата и учениците получават мляко и млечни продукти само през учебните дни, с изключение на ваканциите. Общия брой на учебните дни се обявява официално за всяка учебна година от Министерство на образованието и науката и се отразя в графика на доставките.
Учениците не получават мляко и млечни продукти по време на отсъствие от училище/ детска градина или при участието им във ваканционни лагери.
Млякото и млечни продукти се предоставят на децата и учениците в съответствие с изискванията за здравословно хранене, определени с Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.).
Схема „Училищно мляко” има за цел да насърчава консумацията на прясно и кисело мляко и на други млечни продукти, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата
Прилагането на тази схемата в училищата ще увеличи консумацията на мляко и млечни продукти от деца и ще допринесе за формирането на здравословни хранителни навици,
 
   Схемата „Училищно мляко” в учебните заведения се прилага за постигане на следните цели:
1. трайно увеличаване на делът на млякото и млечните продукти в храненето на децата, във възрастта, когато се оформят хранителните им навици;
2. повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко и млечни продукти сред децата, за да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици;
3. стимулиране производството и реализацията на мляко.
Прилагането на схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на национална помощ съгласно чл. 217 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.);
 
Прилагането на схема „Училищно мляко“ е съфинансирано със средства включени в бюджета на Държавен фонд „Земеделие”.
 
 

 

ПРОЕКТ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБИНЕТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ВНОСИТЕЛ: ДГ "СМЕХОРАНИ"

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ДЕТСКАТА ГРАДИНА, ФОАЙЕ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ
ШУМЕН 2016


1. ВИЗИТКА

Детска градина,, Смехорани" се намира в Добруджанския квартал, на ул.,, Хр. Генчев"6.
В детската градина се обучават 102 деца, разпределени в 4 възрастови групи. провеждат се  много допълнителни дейности, за които няма достатъчни помещения в ДГ. Използва се само физкултурния салон. Това налага обособяване на част от фоайето на втория етаж като кабинет за допълнителни дейности, както и обезопасяване на стълбището, намиращо се в непосредствена близост. Тук ще се провеждат допълнителните педагогически услуги- английски език, руски език, музика, изобразително изкуство и ще се съхраняват добрите практики и творчество на децата.


2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Обособяване на кабинет за допълнителни дейности
Изграждане на преградни стени във фоайето на втория етаж и обособяване на самостоятелно помещение/ кабинет/
Обезопасяване на стълбището
 
3. ЧРЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА
Преподавателите ще имат възможност да реализират по- качествена педагогическа услуга за развитие на допълнителни компетенции у децата.
Ще се засили интереса на децата към допълнителната дейност и желание за активно усвояване на знанията и разгръщане на творческия потенциал.
Ще се подобри материалната база на ДГ.
Ще се обезопаси стълбищното пространство.
Децата ще могат да се учат и творят в благоприятна среда.
 
 

 П Р О Е К Т

Екологична среда за децата в детската градина

 

Настоящият проект е изготвен във връзка с обявения конкурс от Министерството на околната среда и водите

на тема „ Обичам природата – и аз участвам „

в рамките на националната кампания ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

 

2011 година

 

 1. Обяснителна записка
 1. Резюме

Екологичното възпитание е важна част от възпитанието на децата и основен приоритет в педагогическата дейност на ДГ„Смехорани”. Ние осъзнаваме, че европейското бъдеще на България е невъзможно без повишаване екологичната култура на населението и най-вече на подрастващите.

Нашето детско заведение има 20-годишна традиция в тази насока. В него се обучават и възпитават  120 деца. Градината работи по програмата на Флупи. В занималните са създадени природни кътове, в които се отглеждат растения и рибки, за които се грижат децата. Те се запознават с правилата за поведение в природата, за опазване на околната среда и т. н. Градината ежегодно участва в конкурс за рисунки, посветен на Международния ден на водата, провежда мероприятия във връзка с Международния ден на земята.Инициатори и организатори сме на Екофестивала в нашия град,който се провежда веднъж на две години Провеждат се акции за засаждане на дървета, почистване на района около детската градина, поставяне на къщички за птици и т.н.

Настоящият проект предвижда да се продължи традицията в ДГ “Смехорани” да се работи с акцент върху екологичното възпитание. За реализацията на тази цел предвиждаме да извършим почистване и озеленяване на ДГ„Смехорани”, в които ще участват активно децата и техните родители. Това ще допринесе за приобщаването им към екологичните ценности. Освен това проектът предвижда поставяне на кошчета за разделно сметосъбиране и монтиране на пейки,дворни и спортни съоръжения.

       2. Дейности

 • почистване на двора и района около детската градина, в което ще се включат децата, техните родители и персоналът на детската градина – с доброволен труд. Събраните отпадъци ще бъдат транспортирани до депо за твърди битови отпадъци гр. Шумен;
 • закупуване на кошчета за разделно събиране на отпадъци;
 • закупуване на дворни и спортни съоръжения
 • монтиране на пейки;
 • оформяне на оградки между площадките в двора на детската градина;
 • засаждане на цветя,райграс и храсти. В засаждането ще вземат участие децата, техните родители и персоналът на детската градина с доброволен труд.

 

 1.  Цели и задачи

 

С реализацията на дейностите, заложени в настоящия проект, ще се постигнат следните цели:

 • ще се продължи традицията в ДГ “Смехорани” да се работи с акцент върху екологичното възпитание;
 • ще се приобщят децата към идеята за почистване и опазване на природата;
 • ще се затвърди у тях положително и грижовно отношение към околната среда;
 • ще се затвърдят знанията за разделно събиране на отпадъците;
 • с монтирането на нови пейки ,дворни и спортни съоръжения ще се подобрят условията за отдих и за наблюдаване и опознаване на природата. Децата трябва да живеят в среда, която им позволява да опознават природата и да научават стратегии за нейното опазване;
 • ще се почисти двора и района на детската градина;
 • ще се предотврати възможността от нови замърсявания в бъдеще;
 • ще се приобщят и родителите към идеята за опазване на околната среда.

 

 1. Целева група

 

Целева група на настоящия проект са 120 деца, които посещават ДГ „ Смехорани „ техните родители и 18 души персонал на детската градина.

 

II.Данни по посочените критерии                                                                         

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

III.       Предложение за устойчивост на проекта, мерки за недопускане на повторно замърсяване на почистените площи, обществено участие

 

Разделно събраните отпадъци от хартия, метал и пластмаса ще бъдат предавани за вторични суровини. Педагогическият персонал ще проведе занятия на екологична тематика, целящи да затвърдят у децата наученото при реализацията на дейностите по проекта.

Така  ще се осигури устойчивост на проекта и възможност за изграждане на трайни навици у децата за опазване на околната среда и за разделно събиране на отпадъци.

За устойчивостта на проекта от значение е и фактът, че градината разполага с денонощна охрана, което ще гарантира опазването на озеленените площи и доставените пейки, кошчета и контейнери.

Поставянето на съдове за отпадъци в двора на детската градина, както и педагогическите мерки за повишаване на екологичното съзнание на децата, са гаранция за недопускане на повторно замърсяване на почистените площи.

Освен децата, в почистването и озеленяването ще се включат и техните родители с доброволен труд, като по този начин ще се приобщят и те към идеята за разделно сметосъбиране и опазване на околната среда.

 1. Мерки за недопускане на повторно замърсяване на  почистените площадки Педагогическия персонал ще проведе занятия на екологична тематика, целящи да затвърдят  у децата наученото при реализацията на дейностите по проекта.Така ще се осигури устойчивост на проекта и възможност за изграждане на трайни навици у децата за опазване на околната среда  и за разделно събиране на отпадъците.
  Обучение на деца и родители за опазване на създадените и възстановени дворни площи.           Почистване на озеленените и почистени площи
  Поддържане на засадените храсти и растения
 • Последващо стопанисване на изградените нови дворни съоръжение чрез физическа охрана
 • Поставянето на съдове за отпадъци в двора на детската градина , както и педагогическите мерки за повишаване на екологичното съзнание на децата, са гаранция за недопускане на повторно замърсяване на почистените площи.

 

Приложения:

Приложение №1 – План-сметка за разходите по проекта;

Приложение №2 - Местоположение на замърсени и озеленени площи и площадки със съдове за разделно сметосъбиране, пейки и кошчета за отпадъци;

Приложение №3 – График за извършване на дейностите по проекта

Приложение №4 – Декларация от Община Шумен;

Приложение №5 – Писмо за обществена значимост на проекта от Община Шумен;

Приложение № 6 – Декларация от директора на ДГ  "Смехорани"